alexczar 发表于 2010-7-23 09:59:33

上海话拼音输入法发布

承蒙各位的支持与帮助:fantacy:上海话拼音输入法正式发布:lalala:
此次发布的是基于新派上海话的输入法,欢迎各位屈尊试用,其它版本稍后送上。

下载地址:
境外用户
http://www.shanghaihua.org/
中国大陆用户
使用有效的工具访问上述地址。或打开 http://proxyfile.appspot.com/ 将上述地址填入输入框中即可。

钱塘知府 发表于 2010-7-23 10:54:36

帮顶

吴人 发表于 2010-7-23 19:07:59

置顶反而容易拨忽视。。

Roger_King 发表于 2010-7-23 21:36:54

顶!

Roger_King 发表于 2010-7-23 21:37:27

确实,置顶了倒反而不容易发现。我都习惯性地望下看了...

热度 发表于 2010-7-24 17:30:38

我衹認中生派上海口音

alexczar 发表于 2010-7-27 16:22:07

我衹認中生派上海口音
热度 发表于 2010-7-24 17:30 http://www.wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif
众生?

热度 发表于 2010-7-29 17:54:27

7# alexczar
我衹瞭解我自家,
儂是否少領了頭牛?

蘇武宰羊 发表于 2010-7-30 20:48:00

求电台上海话音系版

热度 发表于 2010-7-31 13:34:58

求电台上海话音系版
蘇武宰羊 发表于 2010-7-30 20:48 http://www.wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif尋我喫飯纔有可能覓得

蘇武宰羊 发表于 2010-8-2 19:42:49

尋我喫飯纔有可能覓得
热度 发表于 2010-7-31 13:34 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif:socold:

苦露酷亿 发表于 2010-8-3 15:04:29

为什么首选新派音系呢。。。

Roger_King 发表于 2010-8-4 22:40:50

同问...

alexczar 发表于 2010-8-6 22:16:30

我也不明。。。

tanktiamo 发表于 2010-10-5 12:38:02

;P

胶水 发表于 2010-12-26 12:41:27

请问。。。迭个输入法搭“钱乃荣”教授版个现在到底是啥个关系?
迭只问题纠结俄到现在。。。2、3年嘞~

由于最早接触到额是“钱版”额,所以虽然现在可以看懂吴语协会额输入法,但是要侪立马写得出还是有相当额困难。请指教!:listen:

胶水 发表于 2010-12-26 13:01:59

补充: 俄是今朝刚刚注册个,用了一用此地额输入法,发现没“蛅蝍”一词(俄指现成额词语)
“蛅蝍” 是俄到东到西首当其冲要查额词,因为邪气具有吴地额特征。古吴语啊~

alexczar 发表于 2010-12-26 21:37:12

搭老钱个输入法最大个区别就是拼音弗同。
我伲输入法用个拼音是我伲协会个拼音方案,详见拼音介绍页面。

alexczar 发表于 2010-12-26 21:38:15

侬讲个缺少词语个问题。侬可以自家打一遍,伊就自动记牢了。以后输入法更新个辰光会得更新词库个

胶水 发表于 2010-12-28 12:12:30

搭老钱个输入法最大个区别就是拼音弗同。
我伲输入法用个拼音是我伲协会个拼音方案,详见拼音介绍页面。
alexczar 发表于 2010-12-26 21:37 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif


具体区别俄晓得,俄就是想问问看长远发展来看,到底吖里一只是下趟子个标准乃?毕竟要想健康发展,统一标准是顶顶起码个伐?

俄个人觉着两者两借借就蛮好,欢喜“钱”版简单,但是又欢喜“协会”版里个“SH"取代"X",等等,勿胜枚举~

拙见~欢迎一道讨论~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 上海话拼音输入法发布