T-smile 发表于 2008-5-3 13:23:33

油火点干净,果子全吃完

今早讲只故事
本来个只故事小时光从外婆屋里听过,后来又拉灵岩山脚下听一个当地好婆讲,觉着奇怪,是否该只故事本来就拉江南一带流行或是山海经.
小时光住拉外婆屋里,外婆房子边拉有座小丘坡,有五米高,一千个平方大,后来想想估计是谁家的祖坟之类。再后来被考古队发现哉,原来是明代一个官墓.   
解放过后别人家从此小土丘上取烂泥,日脚长之后,从土丘漏出两个砖砌洞穴,之后再勿不人敢靠近哉,因为赤老人人吓个.
传说本来该个村子风水弗好,村子里一连窜死特弗少人,当地族长之类请风水先生过来看,风水先生看过之后讲,板要拿物事若干,童男童女各一名葬拉村子西边以镇妖气.既然风水先生发话哉,个么村子准备好了所有破风水所需要之物事准备埋葬.
不晓得哪达弄来个童男童女,   要放拉小房子里,你们想想,小房子里向黑赤赤,人阿弗不,小人肯定要哭要闹个. 村民就帮两小人准备几十斤果子帮油灯.对两个小人讲,呐两个头乖点蹲拉里向吃果子,灯帮你们点好哉,到时光果子吃光,油火点光哉呐,就喊我们.我们再送果子和灯油.
两个小人拉里向开始到还好,吃吃果子白相相,后来大人们拿门关特,烂泥一堆么结束.弗过几何时光,油火点干净哉,果子全吃光哉,那么两个小人呆拉里向喊哉呀,
"油火点干净,果子全吃完"..........一直该样喊个弗停.
据说每到夜里向,就听到一男一女个声音从个只小土堆里喊,从古到今不段.
小时光吓的弗得了,每到夜里总是呆拉被头里细细较听,阿有小心拉喊.

语言夹杂着苏州北部农村的,貌似这样有点意思.
如果有什么不妥当的地方,请见谅了,这是我第一次在这里发帖子.

benojan 发表于 2008-5-3 14:33:13

吓人滴。。。。:teathfight:

dorp 发表于 2008-5-3 18:29:30

:coldface: 恐怖故事

吴人 发表于 2008-5-3 19:41:03

:sweatdown:

热度 发表于 2008-5-3 20:14:21

黑赤赤 是不是就該寫成 黑漆漆?

mandarin 发表于 2008-5-3 20:20:57

。。。。通天河比丘国又找到现实原型了

:sweating:

热度 发表于 2008-5-4 01:31:39

:walawala:

z200052 发表于 2008-5-4 13:08:12

不少民间传说其实是相当凶残的。

mandarin 发表于 2008-5-4 13:55:18

今天看到一个士大夫凶残

某在京苏州籍mandarin闯王时期陷贼强仕
贼败后逃回江南,避走宁波,结果被当地士绅发觉,强行沉湖。。。。

相当于把王维绑了投进渭水,,,:Q
页: [1]
查看完整版本: 油火点干净,果子全吃完