letrend 发表于 2008-1-8 09:49:08

吴语嘉兴话配音电影大丈夫日记大话西游憨豆旅行

嘉兴话版大丈夫日记1

http://www.tudou.com/v/yOWEVOpYQDU

嘉兴话版大丈夫日记2
http://www.tudou.com/v/3zWKZyvG2cQ

嘉兴话版大丈夫日记3
http://www.tudou.com/v/Ykzs4g7PNC8

嘉兴话版大丈夫日记4
http://www.tudou.com/v/PoBFU8bPBl0


嘉兴话版大话西游
http://www.tudou.com/v/kuXmoU3nlXM


嘉兴话版憨豆旅行前传
http://www.tudou.com/v/ZO_IrigLUJU

http://www.tudou.com/v/TR-OzrWSED4

嘉兴话版武林外传
http://www.tudou.com/v/wiVZEA4N_S8

酉昔 发表于 2011-8-21 15:14:29

嘿嘿,转走了
页: [1]
查看完整版本: 吴语嘉兴话配音电影大丈夫日记大话西游憨豆旅行