gaonyinn 发表于 2012-7-14 19:20:05

吴语小诗(wu yu syao s)

本帖最后由 gaonyinn 于 2012-7-14 21:40 编辑

                                                 myi
yeo sai ge nyeyin,z s z zon,i ze le i dei.
i nyeyin mai bu,i nyeyin syao bao,i nyeyin ben zei.
sai bu z nyeyin,yeo suyu z de,sei yu mo wei,fe jin fe mai.
syao bao z nyeyin,s zon lin siyi,s s xan maon,fe de fe kua.
ben zei z nyeyin,di di con con,zon de gao wei,qo sei jin gu,yao yao yu zei.
sai nyeyin tong xin,sai ge geo zen,sai ge z tai.
qo s jyi gua,jin wei i tyi,yon fe zen biyi.

页: [1]
查看完整版本: 吴语小诗(wu yu syao s)