simaxiudi 发表于 2011-6-4 20:06:10

“上海话发音人”甄选 保护地方文化【东方卫视】

有亮点:hoho:
http://share.vrs.sohu.com/329344/v.swf

吴人 发表于 2011-6-4 20:10:18

亮点是啥:cool:

simaxiudi 发表于 2011-6-4 20:22:10

隔壁拉个小三

mandarin 发表于 2011-6-4 21:41:11

没看到

热度 发表于 2011-6-5 11:57:31

未見“亮點”

发表于 2011-6-6 03:35:41

苏州话最不标准的吴语,苏州话受外来语言影响太大了。
页: [1]
查看完整版本: “上海话发音人”甄选 保护地方文化【东方卫视】